Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНВЕСТОР ІНОЗЕМНИЙ [ИНВЕСТОР ИНОСТРАННЫЙ] -Див. Іноземні інвестори.

ІНВЕСТОР ІНСТИТУЦІЙНИЙ [ИНВЕСТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ] -Див. Інститу-ційний інвестор.

ІНВЕСТУВАННЯ ЗА ФОРМУЛОЮ (ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПО ФОРМУЛЕ] - інвестиції у цінні папери на фондовому ринку, що вста-новлюються і визначаються з використан-ням фіксованого набору критеріїв.

ІНВОЙС [ИНВОЙС] -Див. Рахунок-фак-тура.

ІНДЕКС [ИНДЕКС] (латин. index, від indico - вказую) - 1. Список, покажчик, перелік чо-гось. 2. Числовий або буквений показник у математичних виразах, запроваджуваний для того, щоб відрізняти їх один від одого. 3. Економічний і статистичний показник, що характеризує у відносному вигляді зміну економічних величин, параметрів економіч-них і соціальних процесів за певний період. Обчислюється як відношення кінцевої вели-чини до попередньої, базової величини, взя-тої за точку відліку.

ІНДЕКС АЕН [ИНДЕКС АЭН] - ціновий ін-декс Агентства економічних новин (АЕН), розрахований окремо за спорідненими гру-пами товарів. Відображає тенденцію рівня інфляції за 200 видами біржових товарів на кожний даний момент. Стабільний рівень вказує, що немає потреби поспішати з купів-лею даного товару і треба переключатися на інший, по якому цей рівень зростає. Падін-ня рівня інфляції свідчить про зростання пропозиції товарів.

ІНДЕКС АЕН ЗВЕДЕНИЙ [ИНДЕКС АЭН СВОДНЫЙ] - підсумковий індекс, виведе-ний з індексів Агентства економічних новин за окремими групами товарів.

ІНДЕКС АҐРЕҐАТНИЙ [ИНДЕКС АГРЕГАТНЫЙ] - відносний показник зміни складно-го економічного явища, чисельник і знамен-ник якого являє собою суми добутків двох різних рівнів (порівнювальних періодів або фактичних і очікуваних показників) індек-сованих величин на деякі однакові для обох рівнів величини. У чисельнику індексовану величину беруть на звітному рівні, у зна-меннику - на базисному. Величина, що є ваговою, однакова в чисельнику й знамен-нику - на звітному або базисному рівні, за-лежно від суті явища і завдань дослідження. Внаслідок цього І.а. відображає зміни лише індексованої величини. Його застосовують, напр., для вивчення динаміки цін, вироб-ництва й собівартості продукції, реалізації товарної маси тощо. І.а. дає змогу визначити не лише відносні, а й абсолютні величини змі-ни явища, що дорівнює різниці між чисель-ником і знаменником.

ІНДЕКС ALL ORDINARIES [ИНДЕКС ALL ORDINARIES] - провідний індекс на Сідней-ській біржі в Австралії.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія