Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БУМ [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ] - різка активізація інвесторів, зростаюча пропозиція інвестицій, значне збільшення капіталовкладень в економіку. Виникає при стабілізації економічних про-цесів у країні, встановленні однозначних довготермінових і законодавче оформлених умов для інвесторів (у першу чергу інозем-них), що передбачають впевненість у надій-ності вкладень капіталів.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОВІДНИК [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК] - публікації спеціалізованих консалтингових компаній з пропозиціями щодо придбання акцій, курс яких викликає заінтересованість з точки зо-ру вкладення капіталу.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ] - юридична особа (компанія), що здійснює посередницьку або консультативну діяльність виключно з цін-ними паперами. Розрізняють такі інвести-ційні інститути: брокери, консультанти, компанії, фонди, а також комерційні банки.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ] - група інвесторів, які об'єдна-ли капітали для сумісного інвестування.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНСУЛЬТАНТ (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТІ-Див. Інвестиційний інститут.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЛАГ [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛАГ] -Див. Лаг інвестиційний.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ] - уп-равління інвестиціями у конкретній галузі економіки або у системі розвитку компанії, підприємства.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ] - знижка з податку на прибуток кор-порації, що надається в разі придбання но-вих засобів виробництва.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ] -набір, сукупність цінних паперів, які купує банк у ході актив-них операцій із вкладення капіталу у прибут-кові об'єкти. І.п. може містити як власні ін-вестиції, що вкладаються у цінні папери ком-паній, корпорацій, так і вторинні ліквідні ак-тиви у вигляді державних цінних паперів.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ] - цінний па-пір, що забезпечує дохід не менш ніж на одну акцію, але не дає права голосу на загальних зборах акціонерного товариства. На відміну від акцій гарантує певний мінімум доходу. Інколи І.с. має назву привілейованого І.с. Такі І.с. дають дохід своїм власникам насам-перед у вигляді певного процента від номі-нальної вартості акції і додаткових дивіден-дів, які залежать від результатів діяльності фірми.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія