Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНВЕСТИЦІЇ БАНКІВСЬКІ [ИНВЕСТИЦИИ БАНКОВСКИЕ] -Див. Банківські інвес-тиції.

ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАПАСИ [ИНВЕСТИЦИИ В ЗАПАСЫ]- збільшення розміру складських запасів підприємства, що включають основ-ні і допоміжні матеріали, незавершену і го-тову продукцію.

ІНВЕСТИЦІЇ ВНУТРІШНІ [ИНВЕСТИЦИИ ВНУТРЕННИЕ] - капіталовкладення з ме-тою збільшення рівня споживання в май-бутньому через підвищення економічної продуктивності. Для отримання додатково-го основного капіталу країна повинна інвес-тувати суму понад ту, яка необхідна для від-новлення існуючого основного капіталу.

ІНВЕСТИЦІЇ ЗАКОРДОННІ СУКУПНІ (ИНВЕСТИЦИИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СОВОКУПНЫЕ] -рух капіталів у системі багатонаці-ональних компаній від материнських ком-паній у філії за кордоном у вигляді прямих інвестицій або шляхом передачі капіталу у приймаючу країну, якщо не лімітується роз-ширення власної філії.

ІНВЕСТИЦІЇ ЗДІЙСНЕНІ [ИНВЕСТИЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ] - введення у дію но-вих будов, реконструйованих, переоснаще-них промислових підприємств, соціально-культурних та інших об'єктів за рахунок ін-вестиційних вкладень капіталу.

ІНВЕСТИЦІЇ ІНДУКОВАНІ [ИНВЕСТИЦИИ ИНДУЦИРОВАННЫЕ] - інвестиції, що зу-мовлюються потребою суспільства у відпо-відних товарах і послугах.

ІНВЕСТИЦІЇ НЕФІНАНСОВІ [ИНВЕСТИЦИИ НЕФИНАНСОВЫЕ] - інвестиції у формі вкладення прав, ліцензій, ноу-хау, майна в проект, в підприємство, у діло.

ІНВЕСТИЦІЇ ПОРТФЕЛЬНІ [ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ] - Див. Портфельні ін-вестиції.

ІНВЕСТИЦІЇ ПРЯМІ [ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ] - 1. Інвестиції, що вкладаються без-посередньо у виробництво і збут певного ви-ду продукції. 2. Інвестиції, що забезпечують володіння контрольним пакетом акцій.

ІНВЕСТИЦІЇ РЕАЛЬНІ [ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ] - довгострокові вкладення кош-тів у матеріальне виробництво, матеріаль-но-речові види діяльності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія