Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІМУНІТЕТ ПОДАТКОВИЙ [ИММУНИТЕТ НАЛОГОВЫЙ] - Див. Податковий іму-нітет.

ІМУНІТЕТ СУВЕРЕННИЙ [ИММУНИТЕТ СУВЕРЕННЫЙ] - доктрина, згідно з якою суверенна держава не може бути пересліду-ваною у судовому порядку, а на її кошти не може бути накладений арешт.

ІМ'Я ДАНИХ [ИМЯ ДАННЫХ] -Див. Іден-тифікатор.

ІМ'Я ДОБРЕ (ИМЯ ДОБРОЕ] - біржовий термін, що означає реєстрацію цінних папе-рів для того, щоб забезпечити поставку з до-триманням встановлених правил.

ІМ'Я ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ (ИМЯ ЛОГИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА] -Див. Логічний пристрій.

ІН...(ИН...І-Див, ім...

ІНАВГУРАЦІЯ [ИНАУГУРАЦИЯ] (від латин. inauguro - посвячую: авгур у Стародавньо-му Римі - жрець) - урочиста церемонія вве-дення на посаду глави держави або посвя-чення в сан. Складається з приведення до присяги, виголошення інавгураційної про-мови в присутності почесних осіб.

ІНАУДИТ [ИНАУДИТ] - акціонерна компа-нія з консультування вітчизняних та іно-земних партнерів спільних підприємств, учасників сумісної підприємницької діяль-ності.

ІНВАЗІЯ [ИНВАЗИЯ] (латин, invasio - втор-гнення, напад, від invado - нападаю) - за-гарбання чогось (території, майна), здобут-тя чогось нападницьким шляхом.

ІНВАЛЮТНА ГРОШОВА ОДИНИЦЯ [ИНВАЛЮТНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА] - іноземна валюта, обрахована за курсом до грошової одиниці власної держави.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія