Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІМПОРТЕР [ИМПОРТЕР] - юридична або фізична особа, що ввозить товари з-за кордону.

ІМПОРТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ [ИМПОРТНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА] - вартість ім-портного товару в цінах, що вказують в ін-войсі іноземного постачальника і передба-чають витрати за доставку товару до кордо-ну та інші накладні витрати.

ІМПОРТНА ЗОЛОТА ТОЧКА (ИМПОРТНАЯ ЗОЛОТАЯ ТОЧКА] - мінімальний розмір ва-лютного курсу, за яким може бути придбана валюта для здійснення зовнішньоекономіч-них операцій. Термін виник у період /тії золо-того стандарту. Нині використовується рідко.

ІМПОРТНА КВОТА [ИМПОРТНАЯ КВОТА] - 1. Нетарифне кількісне обмеження завезен-ня певних видів товарів у країну, що вста-новлюється урядом з метою захисту внут-рішнього ринку. 2. Показник, що характери-зує обсяг імпорту певного товару, встановленого відповідно до потреби в ньому та обся-гів власного виробництва.

ІМПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ [ИМПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ] -Див. Ліцензія імпортна.

ІМПОРТНЕ МИТО (ИМПОРТНАЯ ПОШЛИНА] - платежі, що утримуються за ввезен-ня у країну імпортних товарів аід час пере-тину кордону.

ІМПОРТНИЙ ДЕПОЗИТ [ИМПОРТНЫЙ ДЕПОЗИТ] -Див. Депозит імпортний.

ІМПОРТНИЙ ЛІЗИНГ (ИМПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ] -Див. Лізинг імпортний.

ІМПОРТНИЙ УХИЛ [ИМПОРТНЫЙ УКЛОН] - постійне збільшення частки імпортова-них товарів на національному товарному ринку на шкоду вітчизняній промисловості.

ІМПОРТОВАНА ІНФЛЯЦІЯ [ИМПОРТИРУЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ] - Див. Інфляція ім-портована.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія