Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІМПЕРІАЛІСТ [ИМПЕРИАЛИСТ] -представник монополістичного капіталу, що є прихильником політики загарбань та агресії.

ІМПЕРІЯ [ИМПЕРИЯ] (від латин. imperium- влада, панування)- 1. Монархічна держа-ва, глава якої має титул імператора. 2. Назва великих держав, що мали колоніальні во-лодіння (напр., колишня Британська імпе-рія). 3. Пригноблення і експлуатація понево-лених народів, що входять до складу багато-національних держав.

ІМПІЧМЕНТ [ИМПИЧМЕНТ] (англ. impeach-ment, від старофр. empeechement - осуд, обвинувачення) - у парламентах - проце-дура обвинувачення вищих службових осіб (президентів, міністрів, федеральних суддів тощо). Застосовується найчастіше у разі звинувачення у зраді, хабарництві, інших тяжких злочинах. Рішення та визнання осо-би винною приймається найвищим керів-ним органом держави більшістю в 2/3 голо- сів. Мірою покарання для звинуваченого є звільнення з посади.

ІМПОЗАНТНИЙ [ИМПОЗАНТНЫЙ] (від фр. imposant - значний, величний) - показ-ний, поважний, здатний привертати увагу зовнішнім виглядом, манерами.

ІМПОНУВАТИ [ИМПОНИРОВАТЬ] (від ла-тин. impono - прикладаю, надаю) - викли-кати повагу, подобатися, справляти гарне враження.

ІМПОРТ [ИМПОРТ] (англ. import, від латин. importare - ввозити) - ввезення у країну куплених за кордоном іноземних товарів, технологій, капіталів, послуг.

ІМПОРТ ВИДИМИЙ [ИМПОРТ ВИДИМЫЙ] - фактичне завезення у країну іноземних то-варів і продаж їх на її території.

ІМПОРТ НЕВИДИМИЙ [ИМПОРТНЕВИДИМЫЙ] - послуги, що оплачені в іноземній валюті (напр., перевезення, страхування).

ІМПОРТ ПОБІЧНИЙ (ИМПОРТ КОСВЕННЫЙ] - імпорт комплектуючих виробів або напівфабрикатів, що застосовують при ви-користанні імпортованих машин і облад-нання.

ІМПОРТ СПЕЦІАЛЬНИЙ [ИМПОРТСПЕЦИАЛЬНЫЙ] - загальний імпорт за винятком реекспорту-імпорту товарів для внутріш-нього споживання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія