Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІЗОЛЯЦІЯ [ИЗОЛЯЦИЯ] (від фр. isolation - відділення)- 1. Роз'єднання, відособлення. 2. Заборона спілкування, відокремлення чогось від навколишнього середовища (у судовій практиці - за рішенням органів прокуратури чи суду).

ІЗОТИМИ [ИЗОТИМЫ] - графічні криві однакових бюджетних витрат або однакових витрат виробництва, що застосовуються при побудові бюджетних обмежень.

ІЗОФОРИ [ИЗОФОРЫ] - криві однакової дохідності.

ІКЕБАНА [ИКЕБАНА] (япон.) - 1. Мистецтво складати з квітів, рослин, гілок букети, ху-дожні композиції, часом із символічним зна-ченням. 2. Вази для цих букетів, композицій.

ІКОНОТЕКА [ИКОНОТЕКА] (від грец. eikon - зображення і theke - вмістилище) - ко-лекція, зібрання зображень за визначеною тематикою.

ІЛОТИ [ИЛОТЫ] (грец. eilos (eilotes))- 1. Підкорене дорійцями землеробське населення Стародавньої Спарти. І. вважалися власністю держави і за своїм становищем майже не від-різнялись від рабів. 2. Переносно-безправні.

ІЛЮЗІЯ [ИЛЛЮЗИЯ] (латин, illusio, від illudo - висміюю, обманюю)- 1. Оманливе, хибне сприйняття людиною дійсності. 2. Не-здійсненна мрія, необгрунтована надія.

ІЛЮЗІЯ ГРОШОВА [ИЛЛЮЗИЯ ДЕНЕЖНАЯ] - орієнтація отримувача грошових доходів на їх номінальну величину без вра-хування купівельної спроможності грошей, що змінюється внаслідок зростання цін.

ІЛЮЗОРНИЙ [ИЛЛЮЗОРНЫЙ] (латин. illu- sorius - облудний) - примарний, уявний, нездійсненний.

ІЛЮМІНАЦІЯ [ИЛЛЮМИНАЦИЯ] (від ла-тин. illuminatio - освітлення) - 1. Яскраве різнобарвне освітлення вулиць, будинків. магазинів тощо. 2. Засіб світлової реклами, переважно зовнішньої.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія