Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗОНДАЖ [ЗОНДАЖ] (англ. sounding, фр. sonde) - попереднє з'ясування позицій контр-агента, учасника переговорів або операції.

ЗОНДУВАТИ [ЗОНДИРОВАТЬ] (фр. sonder) - 1. Аналізувати, досліджувати шляхом зон-дування-з допомогою зонда. 2. Переносно - у політиці, економіці, підприємницькій діяльності - попередньо з'ясовувати щось (можливості суб'єкта, певної ділянки, певно-го питання).

ЗРАЗОК [ОБРАЗЕЦ] - одиничний екзем-пляр товару, що використовується для рек-лами, на виставках з метою ознайомлення.

ЗРАЗОК ВИСТАВКОВИЙ [ОБРАЗЕЦ ВЫСТАВОЧНЫЙ] - одиничний екземпляр то-вару, що демонструється на виставці з ме-тою представлення потенційним спожива-чам і його реклами.

ЗРАЗОК ПРОМИСЛОВИЙ [ОБРАЗЕЦ ПРОМЫШЛЕННЫЙ] -Див. Промисловий зразок.

ЗРІВНЯЛЬНІСТЬ [УРАВНИТЕЛЬНОСТЬ] - принцип, згідно з яким слід намагатись до-сягти вирівнювання оплати праці, доходів, достатку громадян як вищої форми справед-ливості.

ЗРІВНЯННЯ ЗАПАСІВ [УРАВНЕНИЕ ЗАПАСОВ] - зрівняння, згідно з яким сума почат-кових запасів і їх чистого збільшення за мі-нусом скорочення запасів дорівнює кінце-вим запасам. Збільшення запасів являє со-бою чисті покупки, а скорочення їх - вар-тість продажних товарів, причому первісне відомі дві величини: початкова величина запасів і чисті покупки.

ЗРОСТАННЯ [РОСТ] - стадія циклу життя товару, що характеризується визнанням йо-го покупцями, швидким підвищенням по-питу на нього. За цих умов обсяги продажу та прибутку збільшуються, витрати на рек-ламу стабілізуються.

ЗРОСТАННЯ-ПАДІННЯ [РОСТ-ПАДЕНИЕ] - оцінка числа акцій, ціни яких підвищи-лись або знизились протягом певного періоду.

ЗРОСТАННЯ КУРСІВ [РОСТ КУРСОВ] -під-вищення курсів на біржі слідом за падінням.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія