Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗОЛОТИЙ СЕРТИФІКАТ [ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ] -документ, що підтверджує пра-во власності на певну кількість золота, що зберігається в уповноваженому загально-визнаному банку-депозитарії.

ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ [ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ] - супертовар, що відповідає найви-щим стандартам та найвишуканішим вимо-гам покупців.

ЗОЛОТИЙ ТРАНШ [ЗОЛОТОЙ ТРАНШ] - колишня назва першого з чотирьох траншів кредиту, що надається Міжнародним валютним фондом - 25 відсотків від встановленої квоти. Тепер його називають резервним траншем.

ЗОЛОТІ АУКЦІОНИ (ЗОЛОТЫЕ АУКЦИОНЫ] - продаж золота з публічного торгу.

ЗОЛОТІ МОНЕТИ [ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ] - золоті монети, що мають в основному нуміз-матичну цінність, хоча в ЮАР і у Канаді ще ви-користовуються інколи як засіб платежу. Най-відоміші з них: англійський соверен, амери-канські орли ($10, $20), французькі наполе-они (FF 20), швейцарські вренели(FS 10, FS 20).

ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ (ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ] - державні запаси золота та іноземної валюти, що зберігають-ся в центральному банку або у фінансових органах, а також золото та іноземна валюта, що належать державі й містяться у міжна-родних валютно-кредитних організаціях.

ЗОНА [ЗОНА] (від грец. zona - пояс) - 1. Ді-лянка земельної площі, частина простору, що має певні, притаманні їй ознаки. 2. Час-тина економічного простору, окреслена гео-графічними межами. Напр. вільна економін-на 3. - певний регіон з певними соціально-економічними. правовими чи політичними відмінностями, пільговим оподаткуван-ням, сприятливим митним режимом; ва-лютна 3. - має певні переваги функціону-вання національних валют окремих країн. що об'єднані у даній 3.

ЗОНА ВАЛЮТНА [ЗОНА ВАЛЮТНАЯ] - Див. Валютна зона.

ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ] - зона, в межах якої група країн підтримує вільну безмитну торгівлю.

ЗОНА ЕКОНОМІЧНОГО СПРИЯННЯ (ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ] - частина території країни, на якій в законодавчому порядку створені сприятливі умови для соціально-економіч-ного розвитку, активізації економіки, забез-печення економічного піднесення, вигідних зовнішньоекономічних зв'язків.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія