Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗОЛОТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ЗОЛОТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - наявність у державі запасу зо-лота.

ЗОЛОТЕ ПОКРИТТЯ [ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ] - відношення золотого резерву (запа-су) країни до кількості грошей, що є в обігу.

ЗОЛОТИЙ БЛОК [ЗОЛОТОЙ БЛОК] - назва системи платежів країн Західної Європи, встановленої до 1935р. Існував стерлінговий блок, до якого увійшли країни Британської Співдружності та Скандинавські країни; до-ларовий блок, який охопив США та більшість країн Центральної Америки і півночі Півден-ної Америки; ієновий блок, що охопив Японію та її володіння; блок валютного контролю країн Центральної та Південно-Східної Єв-ропи, де домінувала Німеччина.

ЗОЛОТИЙ ВМІСТ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ [ЗОЛОТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ] - ваговий вміст чистого золота, що відповідає одній грошовій одиниці країни. У минулому золотий вміст карбованця та інших грошових одиниць у грамах чистого золота офіційно декларувався, публікував-ся. З середини 70-х років XX ст. З.в.г.о. біль-шості країн не фіксувався.

ЗОЛОТИЙ ЗАПАС [ЗОЛОТОЙ ЗАПАС] - ре-зервний фонд золота в злитках і монетах, що належить центральному емісійному банко-ві або казначейству країни.

ЗОЛОТИЙ ЛІНГОТ [ЗОЛОТОЙ ЛИНГОТ] - стандартизований золотий злиток вищої про-би з титром 995/1000. Його вага 400 унцій або близько 12,5 кг. Для зручнішого користу-вання існують фракційні, дрібніші лінготи: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 грам.

ЗОЛОТИЙ МОНОМЕТАЛІЗМ [ЗОЛОТОЙ МОНОМЕТАЛЛИЗМ] -грошова система, що базується на золоті як основному грошово-му металі, за яким законодавче закріплю-ється роль головної форми грошей.

ЗОЛОТИЙ ОПЦІОН [ЗОЛОТОЙ ОПЦИОН] (англ. gold option) -договірне право купити або продати лот золота протягом обумовле-ного терміну за погодженою ціною.

ЗОЛОТИЙ ПУЛ (ЗОЛОТОЙ ПУЛ] - назва міждержавного об'єднання, створеного у 1961 р. США, Великобританією, Бельгією, ФРН, Італією, Нідерландами і Швейцарією для підтримки Лондонського ринку золота. Необхідність заснування З.п. була зумовле-на слабкістю стерлінга (другої за значенням головної резервної валюти), що спричинило розлад на ринках іноземної валюти у сере-дині 60-х років.

ЗОЛОТИЙ РЕЗЕРВ [ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ] - Див. Золотовалютні резерви.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія