Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЕЗСТРОКОВЕ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНОЕ] - зобов'язання векселедавця, за яким вимога може бути пред'явлена у будь-який час.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БОРГОВЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ] -Див. Боргове зобов'я-зання.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ГРОШОВЕ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЕНЕЖНОЕ] - зобов'язання, взяте у грошовій формі.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ГАРАНТІЙНЕ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГАРАНТИЙНОЕ] -Див. Гаран-тійне зобов'язання.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВНІ БОРГОВІ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ] -державні цінні папери, облі-гації, що засвідчують відносини позики, за яких боржником виступає держава, органи державної влади й управління.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВНІ КАЗНАЧЕЙСЬКІ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ] -державні цінні па-пери, які розміщуються на добровільних за-садах і підтверджують внесення їхніми влас-никами грошових коштів у бюджет, що дає їм право на отримання фіксованого прибут-ку протягом усього терміну володіння цими паперами. З.д.к. можуть бути виставлені на біржові торги.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДОВГОСТРОКОВЕ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОСРОЧНОЕ] - зобов'я-зання, яке задовольняється через рік.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОРЕАЛЬНЕ [ОБЯЗА ТЕЛЬСТВО КОРРЕАЛЬНОЕ] - солідарне зо-бов'язання, відповідальність за виконання якого покладається на усіх осіб, які взяли це зобов'язання, в цілому і на кожного з них зокрема.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ] - спосіб виведення підприєм-ства з кризового стану шляхом передання функцій управління підприємством-бор-жником (банкротом) спеціальній особі (ар-бітражному керуючому), що призначається арбітражним судом.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЧАСТКОВЕ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛЕВОЕ] - зобов'язання за участю кількох кредиторів або кількох боржників, згідно з яким кожний з кредиторів має пра-во вимагати виконання, а кожний із пози-чальників повинен виконувати зобов'язання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія