Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗНАХІДКА [НАХОДКА] - річ, загублена власником або особою, якій її власник пере-дав у володіння, і ким-небудь знайдена. Вип-лату будь-яких винагород за знахідку зако-нодавство не передбачає. Особі, яка знайшла і повернула річ, відшкодовують витрати, пов'язані зі зберіганням і поверненням речі.

ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШЕЙ [ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ДЕНЕГ] - зниження купівельної спро-можності грошей, тобто можливості придбан-ня кількості товарів, яку можна купити на грошову одиницю за цінами, що склалися на ринку (внутрішнє знецінення), або зниження їх валютного курсу (зовнішнє знецінення). З.г. виникає у зв'язку з підвищенням цін на товари та іноземну валюту і є супутником інфляції. Темп З.г. відбиває темп інфляції.

ЗНИЖКА [СКИДКА]- 1. Передбачене зни-ження базової ціни товару для проведення фасування, додаткової реклами або на роз-мір природних втрат, псування, бою (склопо-суду чи товару у скляній тарі під час транс-портування). 2. Зниження ціни з метою збільшення покупок, формування попиту населення. 3. Одна із умов операції, що ви-значає розмір можливого зниження базової ціни товару, зазначеної у договорі про опе-рацію. Величина 3. залежить від виду опе-рації, обсягу продажу.

ЗНИЖКА БОНУСНА (СКИДКА БОНУСНАЯ] -Див. Бонусні знижки.

ЗНИЖКА ОПТОВА [СКИДКА ОПТОВАЯ] - знижка, яка залежить від розміру партії то-вару, що купується.

ЗНИЖКА СЕЗОННА [СКИДКА СЕЗОННАЯ] - зниження ціни товару в період несезонно-го його продажу.

ЗНИЖКА ТОРГОВА [СКИДКА ТОРГОВАЯ] - умовна назва частки роздрібної ціни товару, зумовлена необхідністю відшкодування тор-гових витрат і створення прибутку торго-вельних організацій, продавців.

"ЗНІМАННЯ ВЕРШКІВ" ("СНЯТИЕ СЛИВОК"] - цінова політика, що проводиться ви-робниками і торговими фірмами при введен-ні на ринок нового товару. Вона розрахована на тимчасове отримання високого прибутку і грунтується на бажанні деяких покупців мати новий товар, незважаючи на високу ціну, що значно перевищує витрати виробництва.

ЗНОС [ИЗНОС] - старіння, знос основних засобів (будинків, устаткування тощо) в про-цесі їх виробничого використання. Розріз-няють фізичний 3., що характеризується зносом матеріалів, з яких створені основні засоби, та моральний 3. через їх поступове відставання від технічного рівня, який пос-тійно зростає. Див. також Амортизація.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [ОБЯЗАТЕЛЬСТВА] - оформлені договором відносини, коли одна із договірних сторін зобов'язана здійснити певні дії на користь іншої сторони, або утри-матись від небажаних для неї дій.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія