Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗМІШАНІ ПІДПРИЄМСТВА [СМЕШАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ] - підприємства з різними формами власності, кожна з яких представлена своєю часткою (паєм).

ЗМОВА [СГОВОР] - попередня домовле-ність, яка не оголошується, між кількома учасниками економічних операцій діяти певним чином в особистих інтересах і на шкоду інтересам інших економічних суб'єк-тів. Як правило, 3. має протиправний, про-тизаконний характер і шкодить інтересам держави або третьої сторони.

ЗНАК [ЗНАК] - матеріальний предмет, по-дія чи дія, що сприймаються відчуттям і вис-тупають у свідомості як вказівка, позначен-ня чи представлення іншого предмета, події, дії, суб'єктивного утворення. 3. за характе-ром передачі можуть бути: звукові, рухливі, світлові, друковані. За призначенням - державні, гербові, територіальні, дорожні, товарні, торгові тощо.

ЗНАК ВІДМІННОСТІ (ЗНАК РАЗЛИЧИЯ] - знак, що засвідчує ранг членства на біржі.

ЗНАК ТОВАРНИЙ [ЗНАК ТОВАРНЫЙ] - Див. Товарний знак.

ЗНАК ФІРМОВИЙ (ЗНАК ФИРМЕННЫЙ] - Див. Торгова марка.

ЗНАКИ ГРОШОВІ [ЗНАКИ ДЕНЕЖНЫЕ] - Див. Грошові знаки.

ЗНАКИ ЗОЛОТА [ЗНАКИ ЗОЛОТА] - папе-рові гроші, що заміняють золото як засіб обі-гу й платежу.

ЗНАРЯДДЯ ВИРОБНИЦТВА [СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА] - знаряддя праці, найго-ловніша частина засобів праці. З.в. є маши-ни, верстати, прилади, двигуни, інструмен-ти та інші механічні знаряддя, які людина використовує в процесі виробництва для пе-ретворення предметів праці на засоби вироб-ничого або особистого споживання. З.в. - частина продуктивних сил.

ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ [ОРУДИЯ ТРУДА] - час-тина засобів виробництва, за допомогою яких людина впливає на об'єкти, предмети праці. У сучасній економічній науці термін "знаряддя праці" вживається дуже рідко.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія