Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗЕЛЕНІ [ЗЕЛЕНЫЕ] - масовий демокра-тичний рух, що виник на початку 70-х ро-ків ХХст. у країнах Західної Європи і спрямо-ваний проти забруднення довкілля, прове-дення ядерних випробувань тощо.

ЗЕЛЕНІ ГРОШІ [ЗЕЛЕНЫЕ ДЕНЬГИ] (Green-backy) - 1. Казначейські білети, вперше випущені у США в 1862 р. урядом Півночі для фінансування військових витрат. З 1879 р. стали конвертованими. Дотепер існують як грошова одиниця США. 2. У жаргоні - назва доларів США.

ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ [ЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - історично визначена суспільна форма привласнення землі як предмета природи. Виражає виробничі від-носини між людьми з приводу землі як при-родної умови і головного засобу виробниц-тва у сільському й лісовому господарстві.

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА (ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА] - Див. Рента земельна.

ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК [ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК] -Див. Банк земельний.

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР [ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР] -Див. Кадастр земельний.

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС [ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС] - форма систематизації земельного законодавства. Встановлює види власності на землю, визначає компенсацію адміністративних органів у наданні й вилученні земельних ділянок, право їх використання, а також права власників землі, принципи ведення земельного кадастру, розв'язання земельних проблем, суперечок тощо.

ЗЕМЕЛЬНИЙ КРЕДИТ [ЗЕМЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ] - довгострокові позики під заставу не-рухомості - землі. Надаються іпотечними банками. Див. також Кредит іпотечний.

ЗЕМЕЛЬНИЙ НАДІЛ (ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ] - земельна ділянка, якою наділений конкретний власник - фізична чи юридич-на особа (безкоштовно або за плату).

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК [ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ] - основна форма плати за викорис-тання земельних ресурсів. Вид місцевого по-датку. Платниками З.п. є фізичні та юри-дичні особи, яким земля передана у влас-ність, володіння або користування. З.п. не призводить до підвищення цін на с.-г. про-дукцію.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія