Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗБИТКИ НОМІНАЛЬНІ [УБЫТКИ НОМИНАЛЬНЫЕ] - збитки, які присуджуються як відшкодування потерпілій стороні за умов, коли вона не в змозі точно оцінити розмір втрат, що сталися через порушення контр-агентом умов контракту.

ЗБИТКИ ПРЯМІ [УБЫТКИ ПРЯМЫЕ] - 1. Втрати, причиною яких є порушення конт-ракту; підлягають відшкодуванню потерпі-лій стороні стороною, яка порушила конт-ракт. 2. Кількісне зменшення застрахова-ного майна (втрата, пошкодження, крадіж-ка) або зниження його вартості (знецінення) при збереженні матеріально-речової форми, що сталися внаслідок страхового випадку. Є головним фактором, що визначає розмір страхового відшкодування.

ЗБИТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА [УБЫТОЧНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ] - фінансовий стан за результатами господарської діяль-ності підприємства, який характеризується тим, що протягом певного часу грошові на-дходження не компенсують видатків, не створюється прибуток, зростає борг.

ЗБИТОК МАЙНОВИЙ [УЩЕРБ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ] - збиток у вигляді втрати май-на юридичними чи фізичними особами внаслідок завданої їм шкоди або невиконан-ня взятих щодо них зобов'язань.

ЗБИТОК МОРАЛЬНИЙ [УЩЕРБ МОРАЛЬНЫЙ] - збиток у вигляді ущемлення прав, образи честі й гідності, підриву імі-джу, репутації, спричинених протиправни-ми діями інших осіб.

ЗБИТОК. ШКОДА [УБЫТОК, УЩЕРБ] - 1. Непередбачені витрати, втрата майна і гро-шей, недоотримана вигода. 2. Шкода, що завдається діяльністю або діями одного гос-подарського суб'єкта іншим суб'єктам або природі, людям.

ЗБІР [СБОР] - 1. Встановлені державою або її адміністративними органами стягнення грошей з юридичних чи фізичних осіб за певні дії, надані послуги (напр., збір акциз-ний, митний, консульський, нотаріальний, фрахтовий, дорожний тощо). 3. бувають обов'язкові незалежно від того, користуєть-ся юридична або фізична особа послугами чи ні, та необов'язкові. 2. Гроші, що збира-ються чи стягуються, виплати, пов'язані з реалізацією певних заходів, акцій, програм.

ЗБІР АДМІНІСТРАТИВНИЙ [СБОР АДМИНИСТРАТИВНЫЙ] - різновид платежів, що стягуються з юридичних і фізичних осіб за адміністративні дії в їхніх інтересах.

ЗБІР БАНДЕРОЛЬНИЙ [СБОР БАНДЕРОЛЬНЫЙ] - різновид непрямих платежів, які стягуються через продаж бандеролей для наклеювання на товар у вигляді сві-доцтва про сплату акцизного збору, податку.

ЗБІР ВАНТАЖНИЙ [СБОР ГРУЗОВОЙ] - збір, що являє собою оплату вантажовлас-ником послуг, які надаються йому морським портом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія