Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ [ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ] - закінчення дії розрахункових і по-точних рахунків на підставі заяви юридич-них чи фізичних осіб, на ім'я яких відкриті ці рахунки, або за рішенням судових органів чи самих банків за наявності на те підстав.

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ [ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ] - Див. Ціни закупівельні.

ЗАКУПІВЛЯ [ЗАКУПКА]-придбання това-рів за рубежем або у власній країні велики-ми партіями, у великій кількості. 3., що здій-снюються державними органами, назива-ються державними.

ЗАКУПІВЛЯ ЗУСТРІЧНА [ЗАКУПКИ ВСТРЕЧНЫЕ] - торговельні операції, за яких по-купець укладає угоду з продавцем про зуст-річний продаж своїх товарів через певний, інколи тривалий, проміжок часу. З.з. вико-ристовуються найчастіше у міжнародній торгівлі і сприяють досягненню збалансова-ності експорту та імпорту. Розрахунки по З.з. можуть проводитись за рахунок влас-них коштів, на основі кредиту або у формі взаємозаліку.

ЗАЛ ТОРГОВЕЛЬНИЙ [ЗАЛ ТОРГОВЫЙ) - 1. Частина приміщення магазину, де здій-снюється продаж-купівля товарів і надання торгових послуг. 2. У біржовій торгівлі - операційний зал, поділений на сектори, де здійснюються біржові операції, купівля-продаж конкретного ф'ючерсного контрак-ту, всі операції з цінними паперами, това-рами.

ЗАЛЕЖНІСТЬ [ЗАВИСИМОСТЬ] - стан економічного суб'єкта, за якого його, існу-вання і діяльність залежать від матеріальної і фінансової підтримки або взаємодії з інши-ми суб'єктами.

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ [ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - вартість основних засобів, фондів з урахуванням їхнього зносу, що дорівнює початковій вартості з відраху-ванням амортизації протягом усього термі-ну експлуатації.

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ [ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] - Див. Залишкова вартість основних засобів.

ЗАЛИШОК ВІЛЬНИЙ [ОСТАТОК СВОБОДНЫЙ] - сума коштів на окремому бро-керському рахунку клієнта біржі, яка може бути використана для купівлі або продажу нових контрактів чи знята з рахунку.

ЗАЛИШОК МАРЖИНАЛЬНИЙ [ОСТАТОК МАРЖИНАЛЬНЫЙ] - виручка від продажу з відрахуванням певних або повних витрат.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія