Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАКРИТА МОНОПОЛІЯ [ЗАКРЫТАЯ МОНОПОЛИЯ] -Див. Монополія закрита.

ЗАКРИТА ПІДПИСКА (ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА] - 1. Приватний розподіл без оголо-шення цінних паперів між невеликою кіль-кістю інвесторів. 2. Розподіл випущених цін-них паперів тільки серед засновників або за їхнім рішенням серед залучених інвесторів.

ЗАКРИТА ПОЗИЦІЯ [ЗАКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ] -Див. Закрита валютна позиція.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО [ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО] -Див. Закрита акціонерна компанія.

ЗАКРИТЕ ДЕПОНУВАННЯ [ЗАКРЫТОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ] - збереження банком цінностей клієнта, які не розглядаються як капіталовкладення.

ЗАКРИТИЙ РИНОК [ЗАКРЫТЫЙ РЫНОК] -ринок із встановленими тісними комер-ційними зв'язками між продавцями і покуп-цями, проникненню нових осіб на який за-важають різні бар'єри.

ЗАКРИТІ ЗНИЖКИ [ЗАКРЫТЫЕ СКИДКИ] - знижки на ціни, які встановлюються на продукцію міжнародного синдикату, у внут-рішній торгівлі, у внутрішньофірмових по-ставках, а також на товари, що поставля-ються за спеціальними міжурядовими уго-дами.

ЗАКРИТІ ТЕНДЕРИ [ЗАКРЫТЫЕ ТЕНДЕРЫ] - Див. Закриті торги.

ЗАКРИТІ ТОРГИ [ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ] - торги, на яких відбувається продаж-купівля товару на конкурсних засадах, для вузького (заздалегідь визначеного) кола покупців або без участі покупців. З.т. плануються і здій-снюються спеціальним комітетом на під-ставі попередніх письмових замовлень по-купців.

ЗАКРИТТЯ [ЗАКРЫТИЕ] - 1. Ціна заключ-ної операції з даного випуску на фондовій біржі у кінці операційного дня. 2. Заключна зустріч усіх зацікавлених сторін у день по-ставки нового випуску цінних паперів; під-биття підсумку бухгалтерського балансу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія