Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ [ЗАГРУЗОЧНЫЙ МОДУЛЬ] - модуль обчислюваль-ної машини, який допускає завантаження даних в оперативну пам'ять для виконання операцій.

ЗАВАНТАЖУВАЧ [ЗАГРУЗЧИК] - обслуго-вуюча програма, яка виконує функції заван-таження програми в оперативну пам'ять комп'ютера і приводить її в стан готовності до виконання на заключному етапі процесу компіляції й асемблерування. Див. також Мова асемблера.

ЗАВДАННЯ [ЗАДАНИЕ] - одиниця роботи, яка визначається користувачем і викону-ється обчислювальною машиною. Складні варіанти 3. мають певну послідовність кро-ків, окремі з них можуть залежати від ре-зультатів виконання попередніх кроків.

ЗАВЕРШЕННЯ [ЗАВЕРШЕНИЕ] - закін-чення будь-якого процесу, проекту, що під-тверджується документально.

ЗАВИСАННЯ [ЗАВИСАНИЕ] - стан обчис-лювальної системи, за якого вона перестає видавати результати і реагувати на дії ко-ристувача.

ЗАВОД [ЗАВОД] - 1. Промислове підпри-ємство з механізованими процесами вироб-ництва. 2. Укорінена при СРСР назва про-мислового підприємства. Вважається заста-рілою.

ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ [ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - спільна, колективна власність кількох власників майнових цінностей.

ЗАГАЛЬНА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ [ОБЩАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ] -узагальнений показ-ник економічної ефективності підприєм-ства, галузі, що дорівнює відношенню вало-вого (балансового) прибутку, отриманого за певний період (як правило, за рік), до серед-ньої вартості основних фондів і нормативної частки обігових коштів за цей період.

ЗАГАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ [ОБЩИЙ ЗАКАЗ] - замовлення на поставку продукції, товарів на обумовлену суму у межах вста-новленого часу без конкретизації обсягів і терміну поставки.

ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ ТАРИФ [ОБЩИЙ ГРУЗОВОЙ ТАРИФ] - тариф, що застосовується для різнономенклатурних вантажів однієї партії.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія