Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТОВАНИЙ] -резуль-тат використання коштів, наданих у кредит.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА [ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА] - дія права, що характеризується результатом його впливу на розвиток су-спільних відносин, порівняно з метою за-конодавця, його позитивною значущістю в суспільному житті. Передумовами Е.п. є йо-го відповідність реальним умовам розвитку суспільства, пануючій правосвідомості й моралі.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА [ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА] - економіч-на категорія, яка характеризує результатив-ність виробництва порівняно з виробничи-ми ресурсами і суспільними потребами.

ЕФЕКТНИЙ [ЭФФЕКТНЫЙ] (від латин. ef-fectivus - діяльний, творчий) - зроблений, вчинений з метою справити враження, при-вернути увагу на позитивні елементи чо-гось, когось; блискавичний ефект.

ЕХОПЛЕКС [ЭХОПЛЕКС] (англ. echoplex)- метод контролю передачі даних, за допомо-гою якого прийняті дані повертаються на передавальний пункт і порівнюються з пе-реданими даними.

ЕШЕЛОН [ЭШЕЛОН] (фр. chelon, букв. - сходинка, ступінь) - 1. Частина загальної колони військ, що рухається у певному на-прямку. 2. У широкому розумінні - заліз-ничний поїзд чи автоколона, що перевозить спеціальні вантажі, рухається у певному на-прямку і з певним призначенням.

ЄВРОВАЛЮТА [ЕВРОВАЛЮТА] - 1. Інозем-ні валютні знаки, за якими комерційні бан-ки здійснюють безготівкові депозитно-по-зичкові операції за межами країн - емітен-тів цих валют. Це грошові кошти банків ок-ремих країн, розміщені в європейських бан-ках і обліковані (сумірні) за вартістю євро-пейських валют країн, де вони вкладені. 2. Грошова одиниця (євро), введена для обігу на грошовому європейському ринку з 1999 р.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія