Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕРУДИТ [ЭРУДИТ] (від латин, eruditus - осві-чений, вчений) -людина всебічно обізнана, освічена з широкого кола знань, з багатьох галузей науки, культури, теорії, практики.

ЕСКІЗ [ЭСКИЗ] (фр. esquisse - імпровізова-ний вірш) - попередній начерк кресляра, художника, архітектора.

ЕСКІЗНИЙ [ЭСКИЗНЫЙ] - відтворений у загальних і найхарактерніших рисах, фор-мах (напр., виробничий ескізний проект - загальні форми, окреслення будови, машин, технологічної лінії тощо).

ЕСКРОУ [ЭСКРОУ] (англ. escrow) - депону-вання у третьої особи коштів на ім'я іншої особи з тим, щоб вони були їй видані після виконання певної умови.

ЕСКУДО [ЭСКУДО] (ісп., порт. excudo, букв. - герб, щит) - 1. Старовинна золота моне-та Португалії, Іспанії, країн Латинської Аме-рики. 2. Грошова одиниця Португалії, ді-литься на 100 сентаво.

ЕСТЕТИКА [ЭСТЕТИКА] (від грец. aistheti-kos - чуттєво сприйманий) - наука про пре-красне, його сприйняття та значення для суспільства, про загальні закони художньо-го пізнання, дійсності і розвитку мистецтва.

ЕСТИМАТИВНА ВАРТІСТЬ [ЭСТИМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ] (англ. estimated value)- приблизна, планова вартість об'єкта неру-хомості згідно з оцінкою експерта.

ЕТАЛОНИ [ЭТАЛОНЫ] (фр. etalon, від etaler - виставляти, показувати) - зразкові міри та зразкові вимірювальні прилади, призна-чені для зберігання й відтворення одиниць вимірювання з точністю, максимально мож-ливою за даного рівня вимірювальної тех-ніки. Е. забезпечують єдність і правильність вимірювання у кожній державі та в усьому світі. Розрізняють Е. штучній природні. До штучних належить, напр., Е. одиниці маси - кілограма, що становить прямий циліндр діаметром і висотою по 39 мм. виготовлений зі сплаву платини (90%) та іридію (10%). Природним є, напр., Е. одиниці довжини - метра, який дорівнює 1650 763,73 довжини хвиль (у вакуумі) випромінювання атома кри-тону - 86. Е. бувають міжнародні (їх зберіга-ють у Міжнародному бюро мір і ватів) і націо-нальні, які належать окремим державам.

ЕТАП [ЭТАП] (від фр. etape - перегін, перехід) - 1. Окремий момент, стадія якогось процесу. 2. Пункт на шляху пересування військ, в яко-му надають ночівлю, продовольство, фураж. 3. Пункт для ночівлі в дорозі партій людей; шлях переміщення арештантів, висильних, а також сама така партія. 4. Окремий відтинок шляху, частина дистанції. 5. Відтинок часу, позначений певними подіями.

ЕТАП ЗРІЛОСТІ [ЭТАП ЗРЕЛОСТИ] - пері-од, для якого характерне уповільнення тем-пів зростання збуту товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія