Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕГАЛІТАРНИЙ [ЭГАЛИТАРНЫЙ] (фр. ega-litaire, від egalite - рівність) - зрівняльний (зрівнялівка).

ЕГІДА [ЭГИДА] (від грец. aigis - шкіра кози; вихор, буря) - 1. У давньогрецькій міфоло-гії щит Зевса. 2. Переносно - під покрови-тельством, під патронажем, під захистом.

ЕГОЇЗМ [ЭГОИЗМ] (фр. goisme, від латин. ego - я) - моральний принцип особи, гру-пи людей, які своїми діями показують звер-хність своїх інтересів порівняно з інтереса-ми інших.

ЕДІФАКТ [ЭДИФАКТ] -універсальні пра-вила обміну інформацією з використанням електронної техніки в управлінні, торгівлі, на транспорті.

ЕЙРЕ [ЭЙРЭ] - розмінна монета Ісландії, дорівнює 1/100 крони.

ЕКАУТАНТ [ЭКАУТАНТ] - спеціаліст з фі-нансів, обліку, аудиту. Займається аналізом фінансово-господарської діяльності фірми. Часто виконує функції аудитора-контроле-ра. Див. також Аудитор.

ЕКАУТІНГ [ЭКАУТИНГ] (від англ. account - рахунок) - сфера бізнесу, пов'язана зі зби-ранням. обробкою, аналізом фінансової ін-формації.

ЕКВІВАЛЕНТ [ЭКВИВАЛЕНТ] (від пізньола-тин. aequivalentis (aequivalentis) - рівноцін-ний) - щось рівноцінне, рівносильне, рів-нозначне; предмет або кількість, що відпові-дає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх (напр., 1 квт,-год. електроенергії відповідає 860 ккал. тепла). В економіці Е. - це товар, який ви-ражає вартість інших товарів і на який вони рівнозначно обмінюються. Таким товаром з розвитком товарообміну почали повсюдно виступати благородні метали - золото і срібло, які з часом перетворилися на гроші.

ЕКВІВАЛЕНТ ЗАГАЛЬНИЙ [ЭКВИВАЛЕНТ ВСЕОБЩИЙ] (від латин, aequivalentis (aequivalentis) - рівноцінний і загальний) - товар, що відображає вартість товарів, на які він обмінюється. У процесі обміну різноманітних товарів на Е.з. вартість останнього виступає у вигляді загальної форми вартості.

ЕКВІВАЛЕНТ РИНКОВОЇ ЦІНИ [ЭКВИВАЛЕНТ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ] - розрахункова усереднена грошова одиниця, аналогічна середній ринковій ціні товарів для вартісної оцінки бартерних товарообмінних операцій при укладанні торговельних угод, а також у лізингових операціях. Використовується при складанні платіжного балансу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія