Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГУДВІЛ [ГУДВИЛ] (англ. goodwill - добро-зичливість, прихильність) - умовна опосе-редкована вартість ділових зв'язків фірми, "ціна" нагромаджених нематеріальних ак-тивів фірми (престиж торгових марок, кіль-кість і вагомість ділових зв'язків, доброзич-лива прихильність клієнтури, політичних сил та адміністративних органів уравління), грошова оцінка пропонованого перевищен-ня прибутку даної фірми. Очікуване збіль-шення прибутку підприємства проти серед-ніх показників аналогічних фірм. Можли-вості пільгового режиму кредитування, опо-даткування, ціноутворення. Зростання імі-джу підприємства і його керівництва.

ГУЛЬДЕН [ГУЛЬДЕН] (нім. Gulden. від Gold- золото) - 1. Грошова одиниця Нідерландів, поділяється на 100 центів і називається ще флоріном. 2. Золота, потім срібна монета в деяких європейських країнах ХIV-ХІХ ст.

ГУМАНІЗМ [ГУМАНИЗМ] (від лат. humanus - людяний, людський) - ставлення до лю-дини як до найвищої цінності, захист права особистості на свободу, щастя, всебічний розвиток, правдивість у своїх діях, поряд-ність у ділових стосунках.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА [ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ] - безкоштовна безповоротна до-помога, яка надається матеріально малоза-безпеченим людям з гуманних мотивів без пра-ва реалізації з метою одержання прибутків.

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ [ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ] (від латин, humanitas - людство, людяність) - суспільні науки, що пов'язані з дослідженням проблем розвитку людсько-го суспільства (філософія, історія, політична економія, філологія, право та ін.).

ГУМАННИЙ [ГУМАННЫЙ] (латин. humanus) -людяний у своїх діях і ставленні до людей.

ГУМАННІСТЬ [ГУМАННОСТЬ] - людя-ність, почуття любові до людей, поваги до їхньої гідності.

ГУРД [ГУРД] - грошова одиниця Гаїті, поді-ляється на 100 сентимо.

ГУРТ [ГУРТ] (від нім. Hurt, букв. -пояс, під-пруга) - зріз, ребро карбованої монети.

ГУФА [ГУФА] (нім. Hufe) - 1. Земельний наділ спочатку вільного общинника, пізніше, за середньовіччя у Німечині, - кріпака. 2. Ні-мецька замельна міра, дорівнює 30 акрам.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія