Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГРАДУЮВАННЯ [ГРАДУИРОВАНИЕ] (від ла- тин. gradus - крок, ступінь) - встановлен-ня значення якоїсь міри; ділення шкали ви-мірювального приладу на одиниці вимірю-вання.

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС [ИГОРНЫЙ БИЗНЕС] - бізнес, що базується на організації азар-тних ігор (гральні автомати, рулетки, біль-ярд тощо).

ГРАЛЬНІ МЕТОДИ [ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ]- методи, що базуються на імітуванні і розв'я-зуванні певних психологічних та інших си-туацій, що можуть виникати у трудових ко-лективах. Широко застосовуються у прак-тиці навчання та підвищення кваліфікації управлінських працівників підприємниць-ко-бізнесових організацій.

ГРАМ [ГРАММ] (фр. gramme, від грец. gram-ma - дрібна міра ваги) - 1. Одиниця маси. 2. Одиниця сили, зокрема ваги.

ГРАМА [...ГРАММА] (від грец. gramma - риска, літера, написання) -у складних сло-вах означає "запис", "графічне зображення" (напр., криптограма, телеграма).

ГРАМАТИКА [ГРАММАТИКА] (грец. gramma-tike) - частина лінгвістики, що вивчає бу-дову мови.

ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ (ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ] (від граматика) - узагальнення, аб-страгування слова або речення від конкрет-ного лексичного змісту.

ГРАН [ГРАН] (від латин. granum - зерно, зер-нятко) - одиниця аптекарської ваги або ва-ги коштовних металів і каменів. У різних країнах Г. неоднаковий: у Росії до запрова-дження метричної системи мір 1 Г. =62,209 мг, у Польщі - 44 мг, в Англії - 73 мг. Пере-носно -дуже мала (мізерна) величина.

ГРАН-ПРІ [ГРАН-ПРИ] (франц. grand-prix - великий приз) - найвища нагорода, що встановлена за найвищі досягнення на спе-ціальних виставках, конкурсах.

ГРАНД [ГРАНД] (ісп. grande - вельможа від латин. grandis - важливий) - 1. Найбільш важлива, пріоритетна програма. 2. Пріори-тетне право на виконання чогось, одержан-ня чогось.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія