Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГЕДОНІЯ [ГЕДОНИЯ] (від грец. hedone - насолода) - відчуття піднесення, приємне самопочуття.

ГЕКТАР [ГЕКТАР] (від грец. hekaton - сто і ар) - одиниця земельної площі, яка стано-вить 100 ар (10 000 м2).

ГЕКТО... [ГЕКТО...] (від грец. hekaton - сто) - у складних словах означає "сто", "в сто раз" (напр., гектограф).

ГЕКТОГРАМ [ГЕКТОГРАМ] - одиниця маси або ваги, що становить 100 г.

ГЕКТОЛІТР [ГЕКТОЛИТР] - міра рідини або сипких тіл, яка становить 100 л.

ГЕЛЕР [ГЕЛЕР] - розмінна монета Чехії та Словаччини, дорівнює 1/100 крони.

ГЕЛЕРТЕР [ГЕЛЕРТЕР] (від нім.Gelehter- вчений) - людина, яка формально вчена, але відірвана від життя, практичної діяль-ності, схоласт, начотчик.

ГЕЛІКОПТЕР [ВЕРТОЛЕТ] (від грец. helix (helixos) - спіраль, гвинт і pteron - крило) - літальний аппарат, важчий за повітря. Інша назва-вертоліт.

ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА [ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА] - галузь енергетики, що вивчає і впроваджує методи експлуатації енергії і сонячного про-міння для промислових 1 побутових потреб.

ГЕМІ... [ГЕМИ...] (від грец hemi) - префікс, що означає "наполовину" (напр., гемісфера).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія