Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

перевозка тел умерших, энциклопедия мужского юмора.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГАРЯЧІ ГРОШІ ["ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ"] - грошові ресурси, що стихійно перемішують-ся їх власниками із одного виду бізнесової діяльності в інший або із однієї країни до ін-шої з метою збереження їх вартості або одер-жання спекулятивного прибутку. Вони не беруть участі у створенні матеріальних благ в обороті виробничого чи торгового капіта-лу. Їх обсяги і потоки збільшуються в умовах посилення нестабільності економіки. Г.г. містять у собі загрозу миттєвості перемі-щення, чим зумовлюють непередбачені ко-ливання на фінансовому ринку - стрімкі піднесення або спади. При піднесенні сти-мулюють економічний бум, при спаді - ін-фляційну кризу.

ГАСТАРБАЙТЕР [ГАСТАРБАЙТЕР] (від нім. Gast-Arbeiter - робітник-іммігрант) - ро-бітник, який прибув з іншої країни (як пра-вило, з економічно слаборозвинутої) 1 залу-чається до виконання робіт (як правило, важких, шкідливих, непрестижних).

ГАСТРОЛЕР [ГАСТРОЛЕР] (від нім.Gastrolle, Gast - гість, Rolle - роль) - 1. Артист, який приїхав для виступів в іншу місцевість, кра-їну. 2. Переносно - людина, яка випадково й тимчасово робить якусь справу, часто мі-няє рід занять, місце роботи (у негативному розумінні).

ГАСТРОНОМ [ГАСТРОНОМ] (фр. gastronome, від грец. gaster - шлунок і nomos - закон) - 1. Любитель і знавець витончених справ. 2. Торговельна установа.

ГАСТРОНОМІЯ [ГАСТРОНОМИЯ] - 1. Тонкий смак у їжі. 2. Сукупність харчових продуктів (товарів) високоякісного приготування.

ГАТУНОК [СОРТ] - узагальнена категорія, що характеризує якісні показники чого-не-будь (в основному товару).

ГВАРАНІ, ГУАРАНІ [ГВАРАНИ, ГУАРАНИ] (ісп. guarani) - грошова одиниця Парагваю, дорівнює 100 сентимо.

ГЕГЕМОН [ГЕГЕМОН] (від грец. hegemon- вождь) - керівник, той, хто є рушійною си-лою чогось, носій гегемонії.

ГЕГЕМОНІЯ [ГЕГЕМОНИЯ] (грец. hegemo-nia - провід, керівництво) - керівництво, керівна роль якого-небудь класу, держави щодо інших класів або держав.

ГЕДОНІЗМ [ГЕДОНИЗМ] (від грец. hedone- насолода) - філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне - аскетизм.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія