Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГААЗЬКІ ПРАВИЛА [ГААГСКИЕ ПРАВИЛА] - основні положення, що визначають обсяг відповідальності судновласників при пере-везенні вантажів за коносаментами. Одним із недоліків положень було обмеження відпо-відальності за прийнятий до перевезення вантаж. У зв'язку з цим у 1978 р. під егідою ООН були прийняті Г.п., що визначили більш жорстоку відповідальність судновлас-ників за вантаж.

ГАБАРИТ [ГАБАРИТ] (від фр.gabarit) - гра-ничні зовнішні обриси предметів.

ГАЗГОЛЬДЕР [ГАЗГОЛЬДЕР] (від англ. gasholder gas - газ і holder - тримач) - ста-ціонарне газосховище - резервуар для на-громадження і зберігання газу.

ГАЙД-ПАРК [ГАЙД-ПАРК] (англ. HydePark] - один з найвідомішиху світі, найбільший парк Лондона - традиційне місце прове-дення політичних мітингів, зборів, дебатів.

ГАЛАНТЕРЕЯ [ГАЛАНТЕРЕЯ] (фр. galanterie - ввічливість, люб'язність) - одна з товар-них груп непродовольчих товарів, близька до товарів культурно-побутового призна-чення: предмети туалету, товари особисто-го та інтимного вжитку, дорожні речі, пара-сольки, пальчатки, біжутерія, краватки, ґу-дзики, мережива тощо.

ГАЛАНТНИЙ [ГАЛАНТНЫЙ] (від фр. galant -люб'язний) - занадто ввічливий, привіт-ний, вишукано одягнутий, чемний.

ГАЛОН [ГАЛОН] (від англ. gallon) - міра об'-єму сипких і рідких тіл: в Англії (1 Г. = 4,546 л) і США (для рідин - 1 Г. = 3,785 л; для сип-ких тіл - 1 Г. == 4,405 л).

ГАЛОПУЮЧА ІНФЛЯЦІЯ [ГАЛОПИРУЮЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ] - Див. Інфляція галопуюча, а також Гіперінфляція.

ГАЛУЗЬ [ОТРАСЛЬ] - сукупність організа-цій, підприємств, фірм, корпорацій, згрупо-ваних і об'єднаних за певними спільними функціями, дійовими виробничими і неви-робничими ознаками: спеціалізацією з ви-пуску однотипної продукції, технології, ком-плексності задоволення потреб (напр., легка промисловість, машинобудування, корабле-будування, сільське господарство, харчова промисловість, лісове господарство, меди-цина, наука).

ГАЛУЗЬ ПРАВА [ОТРАСЛЬ ПРАВА] - сукуп-ність норм права, якими регулюються відносини в певній галузі суспільного життя: фінансове, земельне, цивільне, трудове, сімейне, цивільно-процесуальне, кримінальне, виправно-трудове, кримінально-процесуальне. Важливою галуззю права є міжнародне право.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія