Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Список слов из 4 букв http://spravkaslov.ru/category/4-bukvyi. Удобно при разгадывании кроссворда.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БІЛЕТИ ДЕРЖАВНОЇ СКАРБНИЦІ [БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙ-СТВА] - знаки Державної скарбниці - засіб покриття тимчасової нестачі обігових зна-ків [грошей). Один із видів цінних паперів, що розміщуються серед населення. Засвід-чує, з одного боку, внесення власником біле-та коштів за його придбання і з другого - зобов'язання держави виплачувати власни-кові певні визначені доходи періодично про-тягом усього періоду чинності білета. Б.о.с. бувають короткотерміновими (до 1 року) і довготерміновими - на період до 25 років. За Української держави (УНР) випущено гетьманським урядом 2 457 000 000 крб., Директорією - 348 000 000 крб., в подаль-шому емісія Б.д.с. належала виключно Цен-тральному банку СРСР, в Українській РСР відповідного державного органу не існувало. З надбанням Україною незалежності ці фун-кції виконує Національний банк України.

БІЛИЙ ДІМ [БЕЛЫЙ ДОМ] - 1. Резиденція і канцелярія президента США у Вашингтоні. 2. Переносно - будинок міської, обласної адміністрації, управи.

БІЛЛЬ [БИЛЛЬ] (англ. bill - вексель, від ла-тин. bulla - печатка, документ з печаткою) - 1-У країнах англосаксонської правової системи проект закону, що вноситься на розгляд парламенту. 2. Назва окремих пра-вових актів, що стали законами, напр,, "Білль про громадянство".

БІЛЛЬ-БРОКЕР [БИЛЛЬ БРОКЕР] (англ. bill - вексель) - вексельний маклер - посеред-ник в операціях на фондових ринках і при складанні угод з обліку й переобліку вексе-лів. Працює за винагороду у вигляді відсот-ка від суми векселя.

БІЛОН [БИЛЛОН] (від фр. billon) - низь-копробне срібло, з якого карбують розмінну монету або неповноцінна розмінна монета.

БІЛОННА МОНЕТА [БИЛЛОННАЯ МОНЕТА] - розмінна неповноцінна металева монета, номінальна вартість якої первищує вартість металу, що міститься в ній, і витрати на її чеканку.

БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ [БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ] - грошова одиниця Білорусі.

БІЛЬЙОН [БИЛЛИОН] (фр. billion від латин. bis - двічі й million - мільйон) - число, що позначається одиницею з 9 нулями (109). Те ж саме, що й мільярд, тобто число 109. У дея-ких країнах Б. - число 1012.

БІНАРНИЙ [БИНАРНЫЙ] (латин. binarius) -подвійний, двоїстий, той, що складається з двох частин; Б. числення - система чис-лення, в якій усі числа записуються за допо-могою двох цифр.

БІОГРАФ (БИОГРАФ] -укладач життєпису окремої людини.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія