Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БЕЗСПІРНІ ФАКТИ (БЕССПОРНЫЕ ФАКТЫ] - беззаперечні обставини, про які сто-рони в цивільному процесі не спорять, а суд не має сумніву в їх достеменності (проте не тотожне поняттю "загальновідомі факти").

БЕЗСТРОКОВЕ БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [БЕССРОЧНОЕ ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-СТВО] - безстроковий вклад у банку, який дає право його власникові в будь-який час одержати необхідну чи повну суму вкладу.

БЕЗХАЗЯЙНЕ МАЙНО (БЕСХОЗНОЕ ИМУЩЕСТВО] - майно, що не має власника або власник якого невідомий. Б.м. надходить у власність держави, міських, сільських гро-мад за рішенням місцевих органів влади.

БЕЙСІК [БЕЙСИК] (англ. Basic) - алгорит-мічна процедурна мова, яка має відносно простий синтаксис, що забезпечує порівня-но легке 1 швидке її засвоєння.

БЕНЕФІЦІАР [БЕНЕФИЦИАР] (від фр. bene-fice - прибуток, користь) - 1. Особа, якій належить грошова сума, платіж. Одержувач грошей, у т. ч. - за акредитивом чи стра-ховим полісом. 2. Особа, що отримує при-бутки від свого майна, яке передане в оренду іншій особі - наймачеві.

БЕНІЛЮКС [БЕНИЛЮКС] - економічний союз Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, за-початкований у 1943 р. валютною угодою, продовжений у 1960 р. на підставі підписа-ного у 1958 р. у Гаазі договору строком на 50 років. Б. передбачає створення єдиного рин-ку його учасників, вільний рух осіб, товарів, капіталів між кордонами цих країн, коорди-націю спільної фінансової політики.

БЕССА [БЕССА] (фр. baisse) - пониження курсу цінних паперів на біржових торгах.

БЕСТ [БЕСТ] (з перської) - 1. Засноване на стародавньому звичаї право притулку (недо-торканності) у східних мусульманських кра-їнах, звідки людину, яку переслідує влада, не можна взяти силоміць. 2. Переносно - сіс-ти в бест - сховатися від переслідування, вичікувати зміни обставин.

БЕСТСЕЛЕР [БЕСТСЕЛЛЕР] (англ. best sel-ler, best - кращий, selle - продаватися) - 1. У ряді країн популярна книга, видана вели-ким тиражем, що має значний попит. 2. Ходовий біржовий товар, цінні папери.

БЕТА-КОЕФІЦІЄНТ (БЕТА-КОЭФФИЦИЕНТ] - показник залежності впливу загаль-ної ситуації (кон'юнктури) на ринку цінних паперів від зміни цін на окремі цінні папери, представлені на цьому ринку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія