Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАРТЕРНА ОПЕРАЦІЯ [БАРТЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ] -товарообмінна двостороння дія, у якій сторони обмінюються еквівалентно товарами (послугами) без грошових розра-хунків - без участі грошей.

БАРТЕРНА УГОДА [БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА] (англ. barter transaction)-угода, яка перед-бачає прямий натуральний збалансований безгрошовий товарообмін у міждержавних операціях, а також між організаціями, під-приємствами в самій державі на еквівален-тних засадах. Б.у. властиві періоду нерозви-нутих або малорозвинутих товарно-грошо-вих відносин. Основним ціновим мірилом еквівалентного товарообігу виступають сві-тові ціни (при зовнішньоекономічних опера-ціях) або опосередковані чи договірні ціни внутрішнього ринку. Такі угоди, з одного бо-ку, сприяють розвиткові зовнішньоторго-вельного обігу і наповнення ринку товара-ми, з другого - стримують його обмежен-ням обсягів і номенклатури угод. Водночас вони гальмують грошовий обіг і наповнення бюджету.

БАСКАК [БАСКАК] (тюрк.) - монгольський воєначальник, представник хана; проводив облік населення і збирав данину в підкоре-ній країні.

БАТ [БАТ] - грошова одиниця Таїланду, яка поділяється на 100 сатангів. Інша назва - тикаль.

БАТАЛЕР [БАТАЛЕР] (від фр. batailler - би-тися) - службова особа на морському (річко-вому) судні, яка відає продовольчим і речо-вим постачанням на судні.

БАТАЛІЯ [БАТАЛИЯ] (фр. bataille - битва)- переносно-надмірна, гучна сварка, надто велика суперечка з взаємними претензіями, докорами.

БАУЛ [БАУЛ] (від ісп. baul, від італ. baule, з тюрк.) -дорожна валіза, скриня, сумка.

БЕДЕКЕР [БЕДЕКЕР] - назва поширеного путівника по різних країнах для туристів німецькою та іншими мовами. Від прізвища німецького книговидавця К. Бедекера.

БЕДЛАМ (БЕДЛАМ] (від англ. bedlam) - 1. Буквально - Лондонська психіатрична лі-карня. 2. Переносно-хаос, плутанина, без-глуздя.

БЕЗАКЦЕНТНІ ПЛАТЕЖІ [БЕЗАКЦЕПТНЫЕ ПЛАТЕЖИ] - платежі, які здійснюють-ся списанням (вилученням) коштів з розра-хункового (поточного) рахунку платника без його згоди, на підставі документів, поданих банкові постачальником. Операції з Б.п. ви-конуються банком того самого дня, коли надходять рахунково-платіжні вимоги від постачальників. У разі нестачі коштів на рахунках платників оплата відбувається в міру надходження коштів з урахуванням черговості платежів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія