Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАНК НЕАПОЛЯ [БАНК НЕАПОЛЯ] (Bank of Naples) - італійський державний комерцій-ний банк. Має більш як 500 відділень у кра-їні, філіали і представництва за кордоном.

БАНК ОФШОРНИЙ [БАНК ОФФШОРНЫЙ] - банк, розміщений в офшорній зоні і який не підпорядковується національній банків-ській системі. Всі операції ведуться без будь-яких обмежень у національних валютах з урахуванням котирувань відповідно до кон'-юнктури міжнародного валютного ринку.

БАНК ОЩАДНИЙ [БАНК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ] - кредитна установа, основною ме-тою якої є залучення, нагромадження та оборот вільних грошових коштів вкладників - населення, держави.

БАНК РОЗВИТКУ [БАНК РАЗВИТИЯ] - спе-ціалізовані банки різної форми власності (державні, напівдержавні, акціонерні, при-ватні), які нагромаджують кошти для надан-ня довгострокових кредитів та інвестицій для вкладання у великомасштабні проекти.

БАНК СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ [БАНК СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ] - спеціалізований організований ар-хів, зібрання методичних інструментів і ре-зультатів соціологічних досліджень, підсум-ків їх емпіричного і теоретичного аналізу. Створюється з метою нагромадження і збе-реження інформації та надання інформа-ційних послуг.

БАНК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ [БАНК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА] - банки, які формують свої облікові й кредитні кошти з інших комерційних банків і за рахунок цього надають середньо- і довгострокові кредити населенню та дрібним товаровиробникам на придбання товарів довгострокового користу-вання і дрібного виробничого обладнання.

БАНК УНІВЕРСАЛЬНИЙ [БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ] -Див. Універсальні банки.

БАНКЕТ, БЕНКЕТ [БАНКЕТ, БЕНКЕТ] (фр. banquet) - урочистий обід, прийом, який влаштовується з нагоди якоїсь події, на честь визначної особи, відзначення певної дати.

БАНКИ ДОВГОСТРОКОВИХ ВКЛАДЕНЬ [БАНКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ] - кредитні установи, які здійснюють фінансу-вання і кредитування довгострокових капі-тальних вкладень.

БАНКИ ЗМІШАНІ [БАНКИ СМЕШАННЫЕ] - 1. Банки, в яких бере участь іноземний капітал. 2. Напівдержавні банки з участю державного і приватного капіталів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія