Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АФЕКТАЦІЯ [АФФЕКТАЦИЯ] (латин, affectatio, від affecto- удаю, прикидаюсь) - не-природність, штучність у поведінці, мане-рах, надмірна піднесеність у мові.

АФЕРА [АФЕРА] (фр. affaire - справа) -шах-райський вчинок.

АФЕРИСТ (АФЕРИСТ] - людина, що вчи-няє аферу, шахрай.

АФІДЕВІТ [АФФИДЕВИТ] (англ. affidavit)- заява перед присягою (нотаріальним зас-відченням), що підтверджує факт володін-ня цінними паперами і пояснює засоби їх придбання.

АФІЛІАЦІЯ [АФФИЛИАЦИЯ] (фр. affiliatio -з'єднання) - приєднання невеликих під-приємств до великої (головної) материнської компанії на правах філії, відділення.

АФІЛІРОВАНА КОМПАНІЯ (АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ] - дочірня компанія, яка є у підпорядкуванні материнської компанії.

АФІНАЖ [АФИНАЖ] (фр. affiner - очищати) - очищення коштовних металів (золота, платини, срібла) від домішок з метою отри-мання кінцевого продукту високої проби.

АФІРМАЦІЯ [АФФИРМАЦИЯ] (латин, affirmatio - підкріплюю, стверджую) - підтвер-дження, засвідчення, затвердження доку-ментів, рахунків.

АФІША [АФИША] (фр. affiche) - оприлюдне-не, вивішуване оголошення про виставку, конференцію, комерційну акцію, концерт.

АФІШУВАННЯ [АФИШИРОВАНИЕ] (фр. afficher - виставляти напоказ) - виставляння напоказ, щоб виділитися, часто безпідставне.

АФОРИЗМ [АФОРИЗМ] (грец. aphorismos- визначення, вислів) -короткий, оригінальний, влучний узагальнюючий вислів, що зробився визнаним і зрозумілим багатьом (напр., "без видатків нема прибутків", "не настільки ми багаті, щоб купувати дешеві речі").

А-ФОРФЕ [А-ФОРФЕ] (фр. а fortait -постав-ка) - кредитування міжнародних торговель-них операцій шляхом розрахунків через перевідні векселі без права регресу. Операція, коли сторона-покупець векселя бере на себе зобов'язання не мати майнових претензій до попереднього власника векселя.

АФРИКАНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ (АФБР) [АФРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АФБР)] - регіональний кредитно-фінансовий інститут країн африканського континенту, мета якого полягає у сприянні економічному розвиткові і соціальному прогресу країн-членів шляхом фінансування і кредитування програм регіонального розвитку, заохочення державних і приватних інвестицій, надання технічної допомоги. Функціонує з 1966 р. у складі 50 африканських держав. Статутний капітал становив 2776 млн. доларів США. Керівний орган - Рада керу-ючих, що складається з міністрів фінансів країн-членів і Правління. Найбільшими під-писниками є Нігерія, Алжир, Заїр і Єгипет.

АХІНЕЯ [АХИНЕЯ] -дурниця, нісенітниця, безглуздя.