Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АПРОКСИМАЦІЯ [АППРОКСИМАЦИЯ] (від латин, approximatio - зближення) - набли-жене зображення одних математичних об'-єктів іншими, напр., кривше ліній-ламани-ми, ірраціональних чисел-раціональніши.

АПРОПРІАЦІЯ [АПРОПРИАЦИЯ] (латин, ap-propriatio - привласнення) - привласнен-ня чогось, заволодіння чимось.

АР [АР] (фр. are, від лат. area-площа)-оди-ниця площі, що дорівнює 100 м2.

АРБІТР [АРБИТР] (фр. arbitre, від латин, ar-biter - посередник) - 1. Службова особа, котра розв'язує майнові спори (претензії) між суб'єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями. 2. Суддя-член арбітражного суду. 3. Посередник, визначе-ний (обраний) договірними сторонами для розв'язання майнових спорів (претензій). 4. Суддя на спортивних змаганнях.

АРБІТРАЖ [АРБИТРАЖ] (фр. arbitrage)- 1.Спо-сіб розв'язання спорів, коли сторони зверта-ються до третейського судді (незалежний від сторін, які сперечаються, посередник). 2. Арбітр, який виконує роль судді-експерта за-лежно від зазначених сторонами в договорі умов розв'язання спорів. Арбітри можуть ви-значатись за згодою сторін або в порядку, визначеному чинним законодавством, най-частіше органами арбітражного суду.

АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ [АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ] - створена біржовим коміте-том правнича комісія, що розв'язує майнові спори між юридичними особами (сторона-ми), які уклали на біржі чи ярмарках угоди.

АРБІТРАЖ ПОЗИЧАЛЬНИКА [АРБИТРАЖ ЗАЕМЩИКА] - Див. Арбітражер-пози-чальник.

АРБІТРАЖЕР [АРБИТРАЖЕР] (від фр. arbitrage, латин. arbiter - посередник) - особа, яка проводить арбітражні операції.

АРБІТРАЖЕР-ВЛАСНИК (АРБИТРАЖЕР-СОБСТВЕННИК] - експортер, який інвестує власні кошти на потреби свого бізнесу.

АРБІТРАЖЕР-ПОЗИЧАЛЬНИК [АРБИТРАЖЕР-ЗАЕМЩИК] - експортер, який позичає гроші на одному ринку і переводить їх на інший ринок, здебільшого готівкою, з метою отримання прибутку за рахунок зміни валютних курсів.