Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АПОЛОГЕТ [АПОЛОГЕТ] (грец. apologetos, від apologome - захищаю) - упереджений захисник тих чи інших ідей, теорій, учень тощо.

АПОЛОГІЯ [АПОЛОГИЯ] (грец. apologia - захист, виправдання)-тенденційний, безза-стережний захист певної теорії чи особи.

АПОРІЯ [АПОРИЯ] (грец. aporia-безвихід-не становище) - поняття, що означає проб-лему, яку важко або неможливо вирішити. Виникає внаслідок того, що в самому пред-меті чи в понятті про нього закладена супе-речність.

АПОРТ [АПОРТ] (фр. apporte-розподілюва-ти) - майно, яке поступає акціонерному то-вариству у вигляді оплати за акції. А. може бути представлений у вигляді товарів, буді-вель, які оцінюються і прирівнюються до ви-значеної суми грошового капіталу, внеску.

АПОФЕГМА, АПОТЕГМА [АПОФЕГМА, АПОТЕГМА] - стисле дотепне висловлювання.

АПОФЕОЗ (АПОФЕОЗ] (від грец. apotheosis -обожнювання)- 1. Прославляння, звели-чення особи, події, явища. 2. Заключна уро-чиста масова сцена вистави чи святкової концертної програми. 3. Урочисте завер-шення події.

АППЕРЦЕПЦІЯ [АППЕРЦЕПЦИЯ] -зумов-леність сприйняття людиною тих чи інших предметів і явищ об'єктивного світу її попе-реднім досвідом та її психічним станом у момент сприйняття.

АПРІОРІ [АПРИОРИ] (латин, а priori, букв. - з попереднього) - 1. Незалежно від досвіду, незаперечне. 2. Переносно - без перевірки, відоме наперед; знання, наявні у свідомості безвідносно до досвіду і незалежно від нього.

АПРІОРНИЙ [АПРИОРНЫЙ] -той, що пере-дує досвіду.

АПРОБАЦІЯ [АПРОБАЦИЯ] (латин. approba- tio - схвалення, визнання) - 1. Передвиробнича, передексплуатаційна перевірка в дії теоретично обґрунтованих технічних, наукових, фінансово-економічних програм (проектів) та оцінка ефективності їх прак-тичної реалізації. 2. Методи оцінки (схвален-ня) певних проектів ноу-хау.