Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

строительство крытого хоккейного корда
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АНАЛОГІЧНИЙ [АНАЛОГИЧНЫЙ] (грец. analogos - відповідний) - подібний, тотожний.

АНАЛОГІЯ [АНАЛОГИЯ] (грец. analogіа - відповідність) - схожість нетотожних мате-ріальних, нематеріальних об'єктів за деяки-ми ознаками, якостями, відношеннями. Висновок про наявність визначених ознак на основі фіксації схожості, що існує серед дея-ких інших ознак.

АНАМОРФІЧНИЙ [АНАМОРФИЧЕСКИЙ] (від грец. anamorphoo - перетворюю) - спотворений, неправильний, змінений.

АНАРХІЯ [АНАРХИЯ] (грец. anarchia) - 1.Безладдя. 2. Розпущеність, хаос. 3. А. виробництва - стихійність, хаотичність і без-плановість суспільного виробництва.

АНАТОЦИЗМ [АНАТОЦИЗМ] (від грец. ana-tokismos - складні проценти) - обчислен-ня процентів не лише з початкової суми, а й з відсотків, що набігли за попередній час.

АНАХРОНІЗМ [АНАХРОНИЗМ] (від ana - назад, проти і грец. chronos - час) - 1. По-милка проти літочислення, хронології подій. 2. Перенесення на будь-яку епоху рис мину-лого, які їй не властиві. 3. Переносно - зас-тарілі, не властиві даному часові дії, звичаї, судження, звички.

АНГАР [АНГАР] (фр. hangar, букв. - навіс) - 1. Закрита споруда на аеродромі для збері-гання, технічного обслуговування й поточ-ного ремонту літаків і гелікоптерів. 2. Закри-та велика структура складського типу для зберігання матеріальних цінностей, техніч-них засобів, товарів.

АНГОЛАР [АНГОЛАР] (порт. angolar) - гро-шова одиниці Анголи (до 1977 р.), поділя-ється на 100 сентаво.

АНДЕРАЙТЕР [АНДЕРАЙТЕР] - юридична або фізична особа, яка гарантує емітенту роз-міщення на фондовому ринку його облігацій- ної позики чи пакету акцій на обумовлених угодою умовах за спеціальну винагороду.

АНДЕРАЙТИНГ [АНДЕРАЙТИНГ] (англ. underwriting - підписка) - форма первинного розміщення фінансового капіталу (цінних паперів), первинна емісія акцій. Здійсню-ється за допомогою послуг Інвестиційних організацій чи брокерських фірм.