Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АЛГОРИТМІЧНА МОВА [АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК] - мова, призначена для скла-дання алгоритмів.

d Style">АЛГОРИТМІЧНИЙ [АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ] - той, що стосується алгоритму.

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРОЦЕС [АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС] - обчислювальний процес, результат якого знаходять за допо-могою певного алгоритму.

АЛЕБА [АЛЕБА] (англ. non-acceptance) - відмова від акцепту.

АЛЕГРІ [АЛЛЕГРИ] (італ. allegri, букв. -будь-те веселі) - лотерея, результати якої оголо-шуються відразу після купівлі лотерейного білета.

АЛІБІ [АЛИБИ] (від латин. alibi - в іншому місці) - 1. Доказ невинуватості підозрюва-ної у правопорушеннях особи, оскільки в мо-мент правопорушення (скоєння злочину) во-на перебувала в іншому місці. 2. Переносно - наявність беззаперечних доказів непри-четності до певних протизаконних дій.

АЛІЄНТАЦІЯ (АЛИЕНТАЦИЯ] (від. англ. alie-nation - відлучення) - 1. Відчуження май-на. 2. Дія, пов'язана зі зміною власника акції майна, капіталу, тобто передача власності однією особою іншій.

АЛІМЕНТИ [АЛИМЕНТЫ] (від латин, ali-mentum - утримування) - кошти, які одні члени сім'ї в установлених законом випад-ках зобов'язані виплачувати на утримання інших (неповнолітніх, непрацездатних то-що) з огляду на існуючі між ними шлюбні та сімейні відносини.

АЛОГІЧНИЙ [АЛОГИЧНЫЙ] - 1. Супереч-ний логіці, безглуздий. 2. Непослідовність у мисленні, діянні, викликана порушенням законів логічного мислення, що веде до супе-речливості, виключає можливість пізнання істини.

АЛОНЖ [АЛОНЖ] (від фр. allonge - над-ставка) - додатковий аркуш паперу, при-кріплений до векселя, на якому здійснюють-ся передатні написи, коли на зворотній сто-роні векселя вони не вміщуються. Перший передатний напис на А. робиться поперек з єднання векселя та додаткового аркуша так, щоб він починався на векселі й закінчу-вався на алонжі.