Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКЦІЇ БЕЗ ДИВІДЕНДІВ [АКЦИИ БЕЗ ДИВИДЕНДОВ] - акції, продані після видачі дивідендів. У такому разі покупець має пра-во одержати на них дивіденди лише з на-станням нової дати одержання дивідендів.

АКЦІЇ БЕЗКОШТОВНІ [АКЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ] - акції, що видаються акціонерними товариствами своїм акціонерам на певних умовах, безкоштовно.

АКЦІЇ БЕЗНОМІНАЛЬНІ (АКЦИИ БЕЗНОМИНАЛЬНЫЕ] - акції, які на час випуску не забезпечені відповідними активами, в яких не зазначена номінальна вартість.

АКЦІЇ ВИКУПНОГО ФОНДУ [АКЦИИ ВЫКУПНОГО ФОНДА] - привілейовані акції, які викуповуються самим акціонерним то-вариством за рахунок коштів, передбачених для погашення частини або всієї суми акцій, що випущені в оборот, шляхом викупу за заз-далегідь визначеною ціною протягом певного періоду.

АКЦІЇ-ДВІЙНИКИ [АКЦИИ-ДВОЙНИКИ] - акції двох незалежних товариств, влас-никами яких є одні й ті самі особи. Всі рі-шення з комерційних, фінансових операцій щодо цих акцій приймаються на спільних зборах.

АКЦІЇ 3 ВАРАНТАМИ (АКЦИИ С ВАРРАНТАМИ] (від англ. warrant-повноваження, дору-чення, довіреність) - привілейовані акції, до яких додаються варанти на купівлю простих (звичайних) акцій. Вони можуть також слугу-вати заставою або передаватись іншій особі.

АКЦІЇ 3 ГОЛУБИМ КОРІНЦЕМ [АКЦИИ С ГОЛУБЫМ КОРЕШКОМ] - акції стабільної знаної фінансової компанії з високим рівнем прибутковості (дивідендів), що мають ста-більний попит.

АКЦІЇ 3 ОБМЕЖЕНИМ ПРАВОМ ГОЛОСУ [АКЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПРАВОМ ГОЛОСА] - акції з обмеженою (обумовленою) кількістю власників, які мають право брати участь у голосуванні на зборах акціонерів.

АКЦІЇ 3 ПРАВОМ [АКЦИИ С ПРАВОМ] - ак-ції, куплені відразу після випуску. Вони на-дають їх власникові право першочергової купівлі акцій, додатково випущених цим же товариством (компанією).

АКЦІЇ ЗАСНОВНИЦЬКІ [АКЦИИ УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ] -Див. Засновницькі акції.