Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Для вас недорого набор канцелярский настольный по смешным ценам.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АБОНЕНТНА ПЛАТА (АБОНЕНТНАЯ ПЛАТА] - Див. Плата абонентна.

АБОНЕНТСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [АБОНЕНТСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ] - несвоєчасна сплата сум зобов'язань або�ні йому послуги. У такому разі він може бути позбавлений права надалі одержувати ці послуги, а суми несплати можуть бути стягнені з нього в примусовому порядку.

АБОНЕНТСЬКИЙ КАНАЛ [АБОНЕНТСКИЙ КАНАЛ] - канал, що з'єднує абонентську систему обробки даних з обчислювальною мережею.

АБОРИГЕНИ [АБОРИГЕНЫ] (від латин. aborigines, від ab origine - від початку) - корінні жителі країни чи місцевості. Інша назва автохтони.

АБРАКАДАБРА (АБРАКАДАБРА] (латин. abracadabra - заклинання, від грец. abraxos - назва божества і давньоєвр. dabar - слово) - незрозумілий набір слів, безглуздя, нісенітниця.

АБРЕВІАТУРА [АББРЕВИАТУРА] (італ. abbreviatura - короткий, від латин. abbrevio - скорочую) - 1. Скорочення кількох слів і з'єднання в одне складноскорочене слово. А. вживається здебільшого у назвах установ, організацій, держав, посад і є характерною для ділових і газетних жанрів мови. А. бувають таких типів: літерні або ініціальні - складаються з перших літер кількох слів, сприймаються (тлумачаться) як один звук кожна (напр.: США - Сполучені Штати Америки); складові, коли від кожного слова береться перший склад (напр.: лікнеп - ліквідація неписьменності), часткові, де скорочено тільки перше слово або кілька слів, крім останнього (напр.: медсестра - медична сестра); мішані (напр.: ЧАЕС - Чорнобильська атомна електростанція). Є А., запозичені з чужих мов (напр.: країни Бенілюксу-Бельгія, Нідерланди, Люксембург). 2. Знаки скороченого нотного письма.

АБРЕЖЕ [АБРЕЖЕ] (фр. abrege, від abreger -скорочувати)-виписка, анотація, скорочений переказ твору.

АБРОГАЦІЯ [АБРОГАЦИЯ] (від латин. abrogatio, abrogo - знищую, скасовую) - ска-сування застарілих законів, рішень держав-ної влади.

АБСЕНТЕЇЗМ [АБСЕНТЕИЗМ] (від латин. absens - відсутній) - зумисне ухилення від участі у виборах, зборах акціонерів з метою перешкоди прийняттю окремих рішень, вияву протесту.

АБСЕНТЕЇЗМ ЗЕМЛЕВЛАСНИЦЬКИЙ [АБСЕНТЕИЗМ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ] (від латин. absens - відсутній) - форма земле-володіння, за якою земля як умова вироб-ництва відокремлена від землевласника. Не беручи участі в процесі виробництва, зем-левласник- абсентеїст одержує грошовий дохід (у вигляді ренти або прибутку), ство-рений працею безпосередніх виробників. Цим самим земельні доходи відтягуються зі сфери с.-г. виробництва і стають джерелом існування абсентеїстів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія