Библиотека Воеводина _ "Економічна історія України і світу" / Лановик Б.Д.
Українською мовою
Rampa móvil, Rampele de stationare, Rampas fixas, Stationaire laadbruggen
 

Економічна історія України і світу
-Лановик Б.Д.-

ББК 65.9 Л22
I8ВN 966-7131-20-3
Лановик Б. Д., Матисякевич 3. М., Матейко Р. М.
Л22 Економічна історія України і, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999. — 737 с. — (Вища освіта XXI століття). 

На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України та провідних держав світу. Дослідження економічної історії України у зіставленні з історією розвитку господарства провідних країн світу дає змогу узагальнити досвід господарського розвитку наших предків, зрозуміти сучасний стан економіки, визначити її ціннісні орієнтири, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний викладачам і всім, хто цікавиться історією та економікою України.

Targonca rámpa, Nakladacie rampy, Товаро/ разтоварни рампи

Библиотека Воеводина ... Главная страницаТексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Зміст

Передмова

 

Книга 1. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ

Частина І. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОЇ ДОБИ І СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (з найдавніших часів до IV ст. н.е.)
Розділ 1. Господарський розвиток за первісної доби

Розділ 2. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій
2.1. Особливості східного рабства
2.2. Господарство Стародавньої Греції
2.3. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду
2.4. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор'я

Частина II. ГОСПОДАРСТВО В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Розділ 1. Господарство Європи в V—XV ст.
1.1. Землеволодіння і сеньйоріально-селянські відносини
1.2. Агрокультура і сільськогосподарська техніка
1.3. Середньовічне місто, розвиток ремесла
1.4. Торгівля. Кредит. Фінанси

Частина III. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕПОХ (XVI ст. — до наших днів)
Розділ 1. Господарство країн Європи, США у період генези індустріального суспільства (XVI—Х
VIII ст.)
1.1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи
1.2. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи

Розділ 2. Економічний розвиток провідних країн світу в XIX — на початку XX ст.
2.1. Промисловий переворот
2.2. Індустріалізація
2.3. Особливості аграрного розвитку
2.4. Міжнародні економічні відносини

Розділ 3. Господарство світу в міжвоєнний період
3.1. Подолання економічних наслідків першої світової війни та стабілізація господарства
3.2. Світова економічна криза 1929—1933 рр. і економічний розвиток у 30-х роках XX ст.

Розділ 4. Світове господарство (1939 р. — 90-ті роки XX ст.)
4.1. Економіка країн світу в роки другої світової війни
4.2. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку другої половини 40—90-х років XX ст.
4.3. Індустріалізація сільського господарства
4.4. Міжнародні економічні відносини
4.5. Нові Індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток

Книга 2. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Розділ 1. Господарство українських земель у праісторичні часи та княжий період
1.1. Процес феодалізації селян і земельні відносини
1.2. Ремесла. Міста
1.3. Торгівля. Фінанси

Розділ 2. Господарство України в XVI—XVIII ст.
2.1. Аграрні відносини в Україні у XVI — першій половині XVII ст.
2.2. Аграрна еволюція українських земель у другій половині XVII—XVIII ст.
2.3. Мануфактурний період української промисловості
2.4. Розвиток українського національного ринку. Фінанси

Розділ 3. Господарство України в XIX — на початку XX ст.
3.1. Промисловий переворот
3.2. Індустріалізація
3.3. Промисловий розвиток західноукраїнських земель
3.4. Сільське господарство України в дореформений період
3.5. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
3.6. Зародження і розвиток кооперативного руху
3.7. Внутрішня і зовнішня торгівля
3.8. Фінанси і кредит

Розділ 4. Господарство України в 1914—1939 рр.
4.1. Економічне становище України в 1914—1921 рр.
4.2. Нова економічна політика в Україні
4.3. Індустріалізація та колективізація: позитивні і негативні наслідки
4.4. Західноукраїнські землі в 20—30-х роках XX ст.

Розділ 5. Господарство України в 1939 р. — 90-ті роки XX ст.
5.1. Господарство України в роки другої світової війни
5.2. Відбудова і розвиток промисловості
5.3. Сільське господарство
5.4. Фінанси, кредит, добробут
5.5. Участь України в світовому господарстві
5.6. Економіка незалежної України

Короткий термінологічний словник

Історико-економічні терміни