Библиотека Воеводина _ "Аудит" / Б.Ф. Усач ... экономика, финансы, бизнес, политэкономия, экономикс, суд, юриспруденция, опт, право, маркетинг, брэндинг, литература, библиотека, книги, студент, реферат, учебник, теория, инвестиции, менеджмент, управление, предпринимательство, предприятие, реклама, международная, словарь, энциклопедия, история, ВЭД, тнк, корпорация, концерн, консорциум, аудит, страхование, биржа, деньги, кредит, сбыт, ресторан, паблик рилейшнз, public relations, PR, персонал, фирма, компания, бесплатно, free, фокус-группа, focus-groups, исследования рынка, архив, журнал, книги и статьи, анализ, комментарии
Библиотека Воеводина ... Главная страница    
"Аудит" / Б.Ф. Усач

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВСТУП

Реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності, затвердження нового плану рахунків і національних положень (стандартів) обліку та аудиторських нормативів вимагають реформування й удосконалення організації і методології аудиту.
В умовах розвитку ринкової інфраструктури відбувається процес формування розгалуженої мережі акціонерних, спільних, орендних підприємств, концернів, страхових компаній та інших підприємницьких структур, які не мають вищих органів управління. Тому виникає необхідність впровадження нової форми фінансово-господарського контролю - аудиту.
Аудит - це перевірка стану обліку і звітності, їх достовірності та відповідності чинному законодавству.
Посібник написано за програмою курсу "Аудит". У ньому викладено сутність аудиту, його види, метод і методичні прийоми, організацію і методику проведення аудиту, поняття ризику і помилок, планування й етапи аудиту та аудит основних засобів, запасів, коштів, зобов'язань і методику перевірки звітності.

Основна мета навчального посібника - озброїти студентів необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками з аудиту, навчити їх методично правильно застосовувати прийоми аудиту та аудиторські процедури на практиці, кваліфіковано складати аудиторські звіти (висновки) відповідно до затверджених АПУ національних нормативів аудиту.
У посібнику наводяться зразки документів, найбільш поширені в аудиторській діяльності (цифрові дані - умовні).

Тема 1 >>
 

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Аудит" / Б.Ф. Усач ... Зміст